Beer Factory
6 TECKEN PÅ KOPPARBRIST

Vilka är symptomen på kopparbrist? Olika människor med varierande DNA-uppsättningar har olika mineraler som dom behöver få i sig mer av. En del gör av med mer magnesium än andra. Vissa har svårare att få i sig tillräckligt med zink och en del har lättare att få brist på koppar.

Därför ska vi på Seniorträning nu gå igenom 6 tecken som tyder på just kopparbrist.