shutterstock_737878435.jpg
Attraktionslagen- sanning eller myt?

Vi alla minns väl hur Aladdin gned sin hand över den magiska lampan och fick besök av anden som kunde uppfylla alla hans önskningar. Attraktionslagen ska nu komma med samma magiska kraft, men med skillnaden att makten nu ligger i våra egna händer. Besitter du förmågan att med tanke, känsla, vibration och handling kunna förverkliga dina drömmar?

Attrakationslagen är en av universums många lagar och har kommit att växa kraftigt i populäritet bara under de senaste decenniet. Genomslagskraften kring lagen kom efter Rhonda Byrne släppte boken «The Secret» år 2006. Lagen förklaras i sin enkelhet att «lika attraherar lika» och att allt du tänker och önskar kan attraheras till dig om du har förmågan att addera även rätt frekvens för det du önskar. Säg att du önskar attrahera obegränsat med pengar, vilket förmodligen majoriteten har som främsta drivkraft till att vilja lära sig mer om attraktionslagen. «Pengarna» är din bön och nästa steg är nu att kunna komma in i känslan (vibrationen) av att du redan har det. Enligt olika utsagor är det just på den här punkten de flesta av oss misslyckas. Att vi upplever stora svårigheter att ställa in rätt frekvens mot vår önskan. Att önska sig rikedom och samtidigt oroa sig över om pengarna på kontot ska räcka resten av månaden är inte vibrationer som matchar varandra som exempel. Vibrationerna behöver alltså vara av match för att vi ska kunna manifestar det vi önskar. Därav förklaringen att «lika attraherar lika»

shutterstock_120692671.jpg

Så finns det någon sanning bakom attraktionslagens kraft? Om attrationslagen verkligen existerar hur förklarar vi då den bristande jämlikheten vi kan bevittna runt om i världen. I boken «Attraktionslagen» av Esther och Jerry Hicks ger de en relativt vag förklaring utan vetenskaplig grund hur det upprätthålls enligt denna lag. De beskriver hur en tiggare omöjligt kan komma ur tiggeri så länge de har oförmågan att höja sin egen vibration. Genom att ständigt vara och leva i känslan av avsaknad kvarhåller de vibrationen av otillräcklighet och de attraherar mer av avsaknaden. Hicks förklarar att vi människor även assisterar tiggare ytterligare att stanna kvar i den vibrationen genom att skänka pengar eller gåvor. De bekräftar snarare deras vibration än vad de assisterar dem att ta sig ur det.

Det kan te sig som en provocerande tanke att om vi alla attraherar saker, människor och upplevelser utifrån vår nuvarande vibration är vi även alla ansvariga för allt som händer oss. Det negativa likväl som det positiva. Frågan handlar då snarare om att guida människor i hur man höjer sin vibration och blir en match till det mer positiva upplevelserna. Självklart finns det även inom vibrationshöjning en mängd olika information att komma över och lära sig mer om kring den saken.

Sammanfattningsvis är det upp till var och en att hitta sin egen sanning i huruvida attraktionslagen faktiskt bär på någon kraft eller inte. Vi människor har alltid varit en sökande varelse och vår vilja och beslutsamhet att hela tiden utvecklas framåt beskrivs i inget mindre än evulotionen i sig. Einstein kom redan på sin tid med kunskapen om att allt är energi och vi har idag vetenskapliga bevis i form av «energirincipen». Den beskriver hur energier aldrig kan skapas eller förstöras utan endast omformas. I dag är attraktionslagen populärt, imorgon något annat och frågan är om allt verkligen är så enkelt som att ta en lag och göra den till absolut sanning. Universum består enligt samma filosofi även av fler lagar, så att använda och applicera enbart en av lagarna på sitt eget liv och ta det som en enda sanning är en motsägelse i sig. Det är som att baka en kaka med enbart en ingrediens.