Sponsrat inlägg

Bli av med 
DET FREKVENTA KISSANDET

CoreTherm värmebehandling, behandlar godartad prostataförstoring (BPH) på 6-15 minuter utan kirurgiskt ingrepp. Behandlingen har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling men har färre biverkningar. Med CoreTherm® slipper du narkos och övernattning på sjukhus. CoreTherm är ett alternativ till läkemedelsbehandling (Finasterid och/eller Alfuzosin).

 

Be din doktor remittera dig för CoreTherm®-behandling.

En behandling räcker och du går hem direkt efteråt. Utförs av läkare runt om i landet. CoreTherm® ingår i vårdgarantin och kostar som ett läkarbesök.

 

Metoden är beprövad och standardiserad sedan 20 år tillbaka och rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering).

 

Enligt sjukvårdslagen har alla rätt att välja CoreTherm® behandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna behandling. Du har rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare om den inte kan erbjudas i närheten. Ditt hemlandsting betalar för behandlingen via en riksvalsremiss.

​Läs mer på www.coretherm.se

eller ring 046-12 09 04 för personlig rådgivning.

Presentationssida 4.png