Vikter på gym
TRE SÄTT ATT ÖKA DIN STYRKA I
BÄNKPRESS

Bänkpress är en av ”grundövningarna” som är bra att träna. Seniorträning ger dig tre tips som kommer få dig att bli starkare i bänkpress.

Explosivitet

Nu ska vi bli väldigt specifika angående vilket tempo själva rörelsen ska ha. Hur snabbt du skjuter stången upp från bröstet och hur snabbt du tar ner stången.

Enligt en studie publicerad i ”The International Journal of Sports Medicine” delade man in 20 deltagare i två grupper med 10 i varje grupp. Den ena gruppen fick välja sitt eget tempo på rörelsen och den andra gruppen fick ett bestämt tempo på en sekund upp och en sekund ner. Gruppen med det bestämda tempot ökade 10% mer i styrka över en tre veckors period än gruppen med valfritt tempo.

 

Variera antalet repetitioner

Många delar in sina träningsperioder utefter om dom vill öka i styrka eller i uthållighet. Dessa perioder blir oftast för långa. Det går att få bättre resultat ifall du tränar både uthållighet och stryka samma vecka. Det kommer inte heller slita lika mycket på kroppen.

Så om du till exempel tränar bröst på måndag så kör du tyngre vikter och färre repetitioner. På fredag kan du lägga på mindre vikter och istället lyfta fler repetitioner.

 

Ingen statisk stretching innan eller under ditt träningspass.

Det tredje tipset handlar om något som du inte ska göra. Hur ofta ser man inte folk på gymmet som per automatik stretchar innan samt mellan sina övningar. Speciellt när dom kör bänkpress. Sluta upp med det! Statisk stretching minskar dina chanser att öka i styrka.  Stretcha efter ditt träningspass. Inte innan eller under.
Enligt en studie publicerad i ”The Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports” kom man fram till att statisk stretching innan ett träningspass, minskade styrkan med 5,5%.