Athletic kvinna
TVÅ VIKTIGA TIPS
SÅ LYCKAS DU NÅ DINA MÅL

Att nå sina mål är inte enkelt. Till exempel uppfyller endast 8% sina nyårslöften. Seniorträning ger dig två viktiga tips för hur du når dina mål.

Våra hjärnor har ett filter, det retikulära aktiveringssystemet, vilket är ett nätverk i hjärnan som reglerar vakenhetsgraden. Bland annat så filtrerar det bort information som inte ligger i linje med dina värderingar. Det är hjärnans sätt att säkerhetsställa att du inte tar in för mycket information som stör dig och får dig okoncentrerad. 

Därför är det spännande med att visualisera saker, upplevelser, förhoppningar och förväntningar. 

Visualisera – gör dina mål till verklighet.

Vår hjärna kan inte avgöra skillnaden på vad som är verklighet och vad som är visualiserat. Självklart så har vi celler fysiska faktorer som kan avgöra vad som är en tanke och vad som är aktion, men om du aktiv visualiserar något ordentligt så tror hjärnan att det faktiskt existerar. Så om du visualiserar något som du längre fram inte agerar på, upplever du nästan en identitetskris. Eftersom hjärnan redan är där du visualiserade. 

 

Så hur visualiserar man saker och händelser då? Ja, grunden är ganska enkel egentligen. Du gör en vana av att sätta dig ner och tänka på ett mål. Du ser det, du känner det och du tänker på alla känslor som hör till det du visualiserar. Till exempel hur det känns att svettas på gymmet, eller hur det känns när du blir mer vältränad eller blir av med fett på magen, osv. 

Speglar sig i Meadow

Dopamin – bli belönad hela vägen.

Dopaminet är vårt belöningssystem för både gott och ont. Det är dopaminet som ger oss en belönande känsla när vi har gjort något bra och en negativ känsla när vi har gjort något dåligt. Om vi tar på en varm spis och bränner och det gör ont så är det dopaminet som säger till oss att ”det där var dåligt gjort”. Dopaminet ger alltså ett snabbt svar, oavsett om handlingen är bra eller dålig.

Därför har vi svårare att klara av långsiktiga mål. Belöningen ligger för långt fram. Till exempel infrias endast 8% av alla nyårslöften. Lösningen till att klara av att nå ett långsiktigt mål är att förälska sig i processen dit. Du måste helt enkelt intala dig att du tycker om rutinen, uppoffringen eller det väldigt ansträngande. Inte för att det just är väldigt ansträngande och kanske smärtsamt utan för att det ingår i processen att nå ditt mål. Njut av det och du kommer att lära hjärnan att skapa ett dopaminsvar på själva processen för att nå ditt mål.